Mời quý khách gọi số 0909.66.24.12 để đặt nhanh vé.